Personel Kıyafet Tasarımları 0212 356 65 65

Güvenlik kıyafeti & Güvenlik kıyafeti tasarımları                                   

 

 

   Alpera Tekstil 2001 de tekstil ve diğer alanlarda faaliyet gösteren kuruluşlara moda tasarımı ve kurumsal kimlik yapısı ile uyumlu,güncel personel kıyafet tasarımı konularında hizmet vermek üzere kurulmuştur
     
      Çağımızda hızla gelişen sektörlere ve modern dünya ile uyum adına personel kıyafet tasarımı vazgeçilmez bir kavram haline gelmiştir.Kurumların prestij ve de ortaya koymak istedikleri imaj, güncel  kıyafet tasarımı ile güç kazanmıştır. En basit örneğinden bir kurumu müşterilerden ayırmanın ve kurumu anlatma ve reklamının en vazgeçilmez unsuru yine kıyafet tasarımıdır.
     
      Kıyafet tasarımı tarihinin yüzyıllara uzanan bir geçmişi vardır.1729 yılında yapılan "Surname-i Vekbi"den, sultana ait atlar ve görevli giyisilerinden bazı örnekler Anadolu, tarihin ilk günlerinden bu yana kıyafet tasarımı ve tekstil açısından zengin doğal kaynaklara sahip olmuştur. Bu kaynaklar yardımıyla her türlü giyim için gereken her malzeme ucuz olarak sağlanabilmiştir.
    
      Ayrıca Anadolu, coğrafi konumundan ötürü, doğu-batı-kuzey-güney yönlerindeki dört değişik üretim ve tüketim zincirinin bağlantısının sağlanmasında önemli bir düğüm noktası görevini yapmıştır. Bu nedenle tarih boyunca önemli ulaşım, ticaret ve kültür akımlarının tam ortasında bulunmuştur. Birçok bölge ve şehir bu uzun süre boyunca kıyafet sanayii konusunda ayrı ayrı özellikler taşıyan ürünleriyle rekabet gücüne sahip olmuştur. Öte yandan Anadolu, yine dört bir yandan gelen göçlerle her zaman zengin bir kültürel kimlik taşımış ve bu yönde özgün ürünlere sahip olmuştur. Ama tekstil ve kıyafet ürünleri, hem zengin kültür miraslarıyla, hem de rekabet gücüne sahip olan üretimiyle, Anadolu'da neredeyse birer giysiden daha çok, görsel bir iletişim dili biçimine dönüşmüştür. 
       
       Osmanlı İmparatorluğu döneminde de, giyim önemli bir kıyafet tasarımı öğesi olarak kabul edilmiştir. Hatta tekstil ve giyim, özellikle bu iletişim dili açısından üzerinde çok durulan ve devlet düzeyinde titizlikle denetlenen bir konu olmuştur. Bugünkü anlamıyla "Moda" demek olan "Kıyafet"in üretiminin planlanması, normların, kalitenin, fiyatın denetlenmesi, kıyafet tasarımını yönlendirilmesi amacıyla her zaman en üst düzeyde girişimler sürdürülmüştür.
       Bir anlamda üretim ve tüketimin dengede tutulması için sistemler geliştirilmiştir. Ancak 1800'lü yıllarda, batıdaki Sanayi Devrimi'nin ülkeye girişi ile yine önce asker sonra halkın kıyafet tasarımının değiştirilmesi ise dolaylı olarak dokuma ve giyim sanayii açısından büyük ve karmaşık projelerin de başlatılmasını gerektirmişti. İşte bu nedenledir ki ülkedeki büyük sanayileşme hareketinin ilk girişimleri de 19. yüzyılda dokuma ve kıyafet konusunda başlatılmıştı. Başta İstanbul olmak üzere birçok bölge bu yönden desteklenmiş, dönemin en gelişmiş fabrikaları kurulmuş, kıyafetteki yenilikler ülkede yaygınlaştırılmıştır .
      
        Nitekim Osmanlı İmparatorluğu'ndan Cumhuriyet dönemine geçildiğinde de aynı yöndeki sanayileşmenin geliştirilmesi için çok yönlü destekler sağlanmış, ''kıyafet tasarımı'' değişiklikleri yapılmış ve bu yöndeki yatırımlara devlet yine öncülük yapmıştır.
 
             

                
                                                                                               
      

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !